Um félagið

FETAR

(félag eigenda torfæruökutækja í atvinnurekstri)

Fetar eru hagsmunasamtök fyrirtækja sem starfa við ferðaþjónusti á sérútbúnum torfærubifreiðum.  Félagið var stofnað undir heitinu Jeppavinir árið 2007 en nafninu var breytt í Fetar 2013. Í félaginu er um 50 starfandi fyrirtæki með yfir 100 sérútbúnar torfærubifreiðar á sínum vegum.  Flestar þessara bifreiða rúma 9-17 farþega og eru sérútbúnar fyrir akstur við erfiðustu aðstæður svo sem á jöklum og í straumvatni.

Tilgangur félagsins er að vinna að framþróun ferðaþjónustu á sérútbúnum torfærubifreiðum í atvinnuskyni og gæta hagsmuna þeirra sem atvinnu hafa af ferðaþjónustu á sérútbúnum torfærubifreiðum, gagnvart stjórnvöldum og öðrum aðilum.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að auka samkennd, fagmennsku og þekkingu félagsmanna og annarra á ferðaþjónustu, á sérútbúnum torfærubifreiðum í atvinnuskyni. Taka þátt í að upplýsa menn um mikilvægi náttúruverndar og góðrar umgengni um landið auk þess að stuðla að því að leyfis- og öryggismál bifreiða og félagsmanna séu í samræmi við lög og reglur. Rétt til að ganga í félagið hafa allir þeir sem eiga og/eða reka sérútbúnar torfærubifreiðar í atvinnuskyni.

  • Fetar standa fyrir fagnámskeiðum er veita réttindi til aksturs með ferðamenn.
  • Fetar vinna að því að halda opnum vegum og vegslóðum á láglendi og hálendi, og eru stofnfélagar að “Ferðafrelsi”.
  • Fetar styðja fjárhagslega og faglega verkefni um sprungukortlagningu jökla í samstarfi með Landsbjörgu, 4×4  og fleirum.
  • Fetar gefa ábendingar um búnað í bílum og frágang hans, til að tryggja öryggi farþega.
  • Fetar gefa út “Verklagsreglur”, sem taka á samskiptum milli verksala og verkkaupa.
  • Fetar kynna eðli superjeppaferða í leiðsögunámi Endurmenntar H.Í. og Leiðsöguskólans
  • Fetar vinna að gæða- og öryggismálum.
  • Fetar hafa barist fyrir sambærilegum vörugjöldum af jeppum til notkunar í atvinnurekstri til farþegaflutninga og annar viðlíka rekstur nýtur.

Félag eigenda torfæruökutækja í atvinnurekstri